ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 12 ตัวชุด META No.DR-910

รหัสสินค้า         กล่องละ            ราคา

115615                           กล่องละ 1 ชุด                  ชุดละ 950.-

ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 12 ตัวชุด ประกอบด้วย

 • 6 x 7
 • 8 x 9
 • 10 x 11
 • 12 x 13
 • 14 x 15
 • 16 x 17
 • 18 x 19
 • 20 x 22
 • 21 x 23
 • 24 x 27
 • 25 x 28
 • 30 x 32