ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 8 ตัวชุด META No.DR-910

รหัสสินค้า         กล่องละ            ราคา

115614                           กล่องละ 6 ชุด                  ชุดละ 420.-

ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 8 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 6 x 7
  • 8 x 9
  • 10 x 11
  • 12 x 13
  • 14 x 15
  • 16 x 17
  • 18 x 19
  • 20 x 22