ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 6 ตัวชุด META No.DR-910

รหัสสินค้า         กล่องละ            ราคา

115613                           กล่องละ 6 ชุด                  ชุดละ 300.-

ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 8 x 9
  • 10 x 11
  • 12 x 13
  • 14 x 15
  • 16 x 17
  • 18 x 19