ประแจอเนกประสงค์ META No.M-8-42

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

590027             8 – 24 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-