ประแจปากตาย 2 ข้าง 12 ตัวชุด (แบบยิงทราย) SUPER META No.123

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

115040                          ลังละ 60 ชุด/กล่องละ  6 ชุด              ชุดละ 1,330.-

ประแจปากตาย 2 ข้าง 12 ตัวชุด (แบบยิงทราย) ประกอบด้วย

 • 6 x7
 • 8 x 9
 • 10 x 11
 • 12 x 13
 • 14 x 15
 • 16 x 17
 • 18 x 19
 • 20 x 22
 • 21 x 23
 • 24 x 27
 • 25 x 28
 • 30 x 32