ประแจแหวน 2 ข้าง (แบบยิงทราย) SUPER META No.234

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

115050            6 x 7 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 70.-

115060            8 x 9 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 80.-

115070           10 x 11 mm.            ลังละ 240 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 95.-

115080           12 x 13 mm.            ลังละ 180 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 105.-

115090           14 x 15 mm.            ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 125.-

115100           16 x 17 mm.            ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 150.-

115110           18 x 19 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 180.-

115120           20 x 22 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 220.-

115130           21 x 23 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 280.-

115140           24 x 27 mm.            ลังละ 30 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 320.-

115150           25 x 28 mm.            ลังละ 30 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 350.-

115160           30 x 32 mm.            ลังละ 30 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 440.-