ประแจปากตาย 2 ข้าง (แบบยิงทราย) SUPER META No.123

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

114910            6 x 7 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 40.-

114920            8 x 9 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 45.-

114930           10 x 11 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 50.-

114940           12 x 13 mm.            ลังละ 300 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 55.-

114950           14 x 15 mm.            ลังละ 180 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 70.-

114960           16 x 17 mm.            ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 90.-

114970           18 x 19 mm.            ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 100.-

114980           20 x 22 mm.            ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 130.-

114990           21 x 23 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 160.-

115000           25 x 28 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 180.-

115010           30 x 32 mm.            ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน         อันละ 260.-