ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง META No.6677-B รุ่นแหวนชุบทอง

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

114530                    6 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

114540                    8 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

114550                    9 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

114560                   10 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

114570                   11 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 120.-

114580                   12 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

114590                   13 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 140.-

114600                   14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 150.-

114610                   15 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 160.-

114620                   16 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 170.-

114630                   17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 180.-

114640                   18 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

114650                   19 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

114660                   20 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 210.-

114670                   21 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 220.-

114680                   22 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 230.-

114690                   23 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 240.-

114700                   24 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 250.-