ประแจปากตายข้าง / แหวนฟรีข้าง(พับได้) META No.5566-B รุ่นแหวนชุบทอง

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

114720                    6 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

114730                    8 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

114740                    9 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

114750                   10 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

114760                   11 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 140.-

114770                   12 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 150.-

114780                   13 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 160.-

114790                   14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 170.-

114800                   15 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 180.-

114810                   16 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 190.-

114820                   17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

114830                   18 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 210.-

114840                   19 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 220.-

114850                   20 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 230.-

114860                   21 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 240.-

114870                   22 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 250.-

114880                   23 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 260.-

114890                   24 mm.         ลังละ 40 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 270.-