ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง META No.6677

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

113120                    6 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

113129                    7 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

113130                    8 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

113140                    9 mm.         ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

113150                   10 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

113160                   11 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 120.-

113170                   12 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113180                   13 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 140.-

113190                   14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 150.-

113200                   15 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 160.-

113210                   16 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 170.-

113220                   17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 180.-

113230                   18 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

113240                   19 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

113250                   20 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 210.-

113260                   21 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 220.-

113270                   22 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 230.-

113280                   23 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 240.-

113290                   24 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 250.-