ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง 6 ตัวชุด META No.6677

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

113300              10-17 mm.         ลังละ 20 ชุด/กล่องละ 5 ชุด          ชุดละ 830.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 mm.