ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง(พับได้) 9 ตัวชุด META No.5566

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

113481              8-21 mm.         ลังละ 10 ชุด/กล่องละ 5 ชุด          ชุดละ 1,540.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง(พับได้) 9 ตัวชุด ประกอบด้วย

8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 ,19 , 21  mm.