ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง 9 ตัวชุด META No.6677-B รุ่นแหวนชุบทอง

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

114711              8-21 mm.         ลังละ 20 ชุด/กล่องละ 5 ชุด          ชุดละ 1,360.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง 9 ตัวชุด ประกอบด้วย

8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 ,19 , 21  mm.