ประแจปากตายข้าง/แหวนฟรีข้าง(พับได้) META No.5566

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

113308                    6 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113309                    7 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113310                    8 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113320                    9 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113330                   10 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

113340                   11 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 140.-

113350                   12 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 150.-

113360                   13 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 160.-

113370                   14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 170.-

113380                   15 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 180.-

113390                   16 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 190.-

113400                   17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 200.-

113410                   18 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 210.-

113420                   19 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 220.-

113430                   20 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน             อันละ 230.-

113440                   21 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 240.-

113450                   22 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 250.-

113460                   23 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 260.-

113470                   24 mm.         ลังละ 36 อัน/กล่องละ 4 อัน             อันละ 270.-