ประแจปากตายข้าง/แหวนข้างแบบลึกพิเศษ(แบบยิงทราย) SUPER META No.345

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

115200                 6 mm.                ลังละ 600 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 60.-

115210                 7 mm.                ลังละ 600 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 60.-

115220                 8 mm.                ลังละ 600 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 60.-

115230                 9 mm.                ลังละ 300 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 60.-

115240                10 mm.                ลังละ 300 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 65.-

115250                11 mm.                ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 70.-

115260                12 mm.                ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 75.-

115270                13 mm.                ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 80.-

115280                14 mm.                ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 90.-

115290                15 mm.                ลังละ 240 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 100.-

115300                16 mm.                ลังละ 144 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

115310                17 mm.                ลังละ 144 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 120.-

115320                18 mm.                ลังละ 96 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 130.-

115330                19 mm.                ลังละ 96 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 150.-

115340                21 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 180.-

115350                22 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 185.-

115360                23 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 240.-

115370                24 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 250.-

115380                25 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 280.-

115390                26 mm.                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 300.-

115400                27 mm.                ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 330.-

115410                28 mm.                ลังละ 36 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 360.-

115420                30 mm.                ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 420.-

115430                32 mm.                ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 480.-