ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 14 ตัวชุด(ใหญ่) META

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ         ราคา

111341                          ลังละ 5 ชุด                     ชุดละ 700.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 14 ตัวชุดใหญ่ ประกอบด้วย

ขนาด 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 ,  17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 27 , 30 , 32 mm.