ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 14 ตัวชุด(เล็ก) META

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

111340                          ลังละ 10 ชุด / กล่องละ 5 ชุด        ชุดละ 430.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 14 ตัวชุดเล็ก ประกอบด้วย

ขนาด 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,  17 , 19 , 21 , 22 , 24 mm.