ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 9 ตัวชุด META

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

111330                          ลังละ 20 ชุด / กล่องละ 10 ชุด        ชุดละ 280.-

ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง 9 ตัวชุด ประกอบด้วย

ขนาด 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 21 , 23 mm.