ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

111158                  6 mm.         ลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 190.-

111159                  7 mm.         ลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 190.-

111160                  8 mm.         ลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 200.-

111170                  9 mm.         ลังละ 50 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 200.-

111180                 10 mm.         ลังละ 40 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 220.-

111190                 11 mm.         ลังละ 30 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 220.-

111200                 12 mm.         ลังละ 30 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 250.-

111210                 13 mm.         ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 270.-

111220                 14 mm.         ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 280.-

111230                 15 mm.         ลังละ 15 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 350.-

111240                 16 mm.         ลังละ 15 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 390.-

111250                 17 mm.         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 440.-

111260                 18 mm.         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 450.-

111270                 19 mm.         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 470.-

111271                 20 mm.         ลังละ 10 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 500.-

111280                 21 mm.         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 620.-

111290                 22 mm.         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 630.-

111300                 23 mm.         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 650.-

111310                 24 mm.         ลังละ 5 โหล/กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 680.-

111311                 25 mm.         ลังละ 2.5 โหล/กล่องละ 0.5 โหล        โหลละ 850.-

111312                 26 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 920.-

111313                 27 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 1,000.-

111314                 28 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 1,100.-

111315                 29 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 1,200.-

111316                 30 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 1,350.-

111317                 31 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล            โหลละ 1,500.-

111318                 32 mm.         ลังละ 4 โหล/กล่องละ 0.5 โหล           โหลละ 1,600.-

111319                 33 mm.         ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 180.-

111342                 34 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 220.-

111343                 35 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 240.-

111344                 36 mm.         ลังละ 24 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 260.-

111345                 37 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 280.-

111346                 38 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 300.-

111332                 39 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 330.-

111333                 40 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 360.-

111347                 41 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 400.-

111348                 42 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 420.-

111334                 43 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 450.-

111335                 44 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 460.-

111336                 45 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 6 อัน                 อันละ 480.-

111349                 46 mm.         ลังละ 8 อัน/กล่องละ 4 อัน                 อันละ 500.-

111351                 50 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 4 อัน                 อันละ 800.-

111352                 55 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 4 อัน                 อันละ 1,400.-

111353                 60 mm.         ลังละ 12 อัน/กล่องละ 4 อัน                 อันละ 1,600.-

111354                 65 mm.         ลังละ 8 อัน/กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,800.-