ประแจปากตายข้าง/แหวนข้าง META รุ่นยิงทรายคุณภาพสูง No.SP-710

รหัสสินค้า  ขนาด      บรรจุกล่องละ          ราคา

113650                     6 mm.                   กล่องละ 10 อัน                  อันละ 80.-

113680                     9 mm.                   กล่องละ 10 อัน                  อันละ 80.-

113700                     11 mm.                  กล่องละ 5 อัน                    อันละ 95.-

113740                     15 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 145.-

113750                     16 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 155.-

113770                     18 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 185.-

113790                     20 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 220.-

113800                     21 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 245.-

113810                     22 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 270.-

113820                     23 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 285.-

113830                     24 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 305.-

113840                     25 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 320.-

113850                     26 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 335.-

113860                     27 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 375.-

113870                     28 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 430.-

113880                     29 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 455.-

113890                     30 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 520.-

113910                      32 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 570.-

113920                     33 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 680.-

113930                     34 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 680.-

113940                     35 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 750.-

113960                     37 mm.                   กล่องละ 5 อัน                   อันละ 800.-

113980                     39 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 900.-

114010                     42 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,100.-

114020                     43 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,150.-

114030                     44 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,200.-

114040                     45 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,300.-

114050                     46 mm.                   กล่องละ 2 อัน                   อันละ 1,600.-