ประแจปากตายข้าง/บล็อคข้ออ่อน META No.8899

รหัสสินค้า           ขนาด                  ราคา

112860                               8 mm.                             อันละ 90.-

112870                               9 mm.                             อันละ 90.-

112880                              10 mm.                             อันละ 90.-

112890                              11 mm.                             อันละ 100.-

112900                              12 mm.                             อันละ 100.-

112910                              13 mm.                             อันละ 110.-

112920                              14 mm.                             อันละ 115.-

112930                              15 mm.                             อันละ 120.-

112940                              16 mm.                             อันละ 125.-

112950                              17 mm.                             อันละ 130.-

112951                              18 mm.                             อันละ 135.-

112960                              19 mm.                             อันละ 140.-

112961                               20 mm.                             อันละ 150.-

112962                              21 mm.                             อันละ 170.-

112970                              22 mm.                             อันละ 180.-

112971                               23 mm.                             อันละ 200.-

112972                               24 mm.                             อันละ 240.-