ประแจบล็อค 2 ข้าง 6 ตัวชุด META No.2233

รหัสสินค้า     บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

113110                        ลังละ 20 ชุด/กล่องละ 5 ชุด                ชุดละ 960.-

ประแจบล็อค 2 ข้าง 6 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • 8×9
  • 10×11
  • 12×13
  • 14×15
  • 16×17
  • 18×19