ประแจบล็อค ชุบโครเมี่ยม 8 ทาง META

รหัสสินค้า     บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

114310                        ลังละ 40 อัน/กล่องละ 2 อัน                อันละ 400.-

ประแจบล็อค ชุบโครเมี่ยม 8 ทาง ประกอบด้วย

ขนาด 8 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19