ประแจบล็อคฟรี 2 ข้าง(หางหนู) META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

113111                  10 x 12 mm.       ลังละ 50 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 260.-

113112                  12 x 14 mm.       ลังละ 50 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 260.-

113113                  14 x 17 mm.       ลังละ 50 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 300.-

113114                  17 x 19 mm.       ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 350.-

113115                  17 x 21 mm.       ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 350.-

113116                  19 x 21 mm.       ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 350.-

113117                  19 x 22 mm.       ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 350.-

113118                  22 x 24 mm.       ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 400.-