ประแจบล็อคข้ออ่อน 2 ข้าง META No.2233

รหัสสินค้า           ขนาด                    ราคา

112990                           8 mm.x 9 mm.                      อันละ 125.-

113000                         8 mm.x 10 mm.                      อันละ 125.-

113010                        10 mm.x 11 mm.                      อันละ 135.-

113020                       10 mm.x 12 mm.                      อันละ 135.-

113030                       12 mm.x 13 mm.                      อันละ 150.-

113040                       12 mm.x 14 mm.                      อันละ 150.-

113050                       14 mm.x 15 mm.                      อันละ 170.-

113060                       14 mm.x 17 mm.                      อันละ 185.-

113070                       16 mm.x 17 mm.                      อันละ 185.-

113080                       17 mm.x 19 mm.                      อันละ 195.-

113090                       18 mm.x 19 mm.                      อันละ 195.-

113100                       20 mm.x 22 mm.                      อันละ 220.-

113101                        21 mm.x 23 mm.                      อันละ 240.-