บล็อคลม มินิ 6 ตัวชุด META No.ASG-6

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

620001                   6 ตัวชุด               ลังละ 5 ชุด               ชุดละ 2,000.-