บล็อคตัว Y MACOH (คอสั้น)

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

100250            8 x 9 x 10 mm.           ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 50.-

100260            9 x 11 x 13 mm.          ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 55.-

100270           10 x 12 x 14 mm.         ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 55.-

100271           10 x 14 x 17 mm.         ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 55.-

100280          12 x 14 x 17 mm.         ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 55.-

100290          14 x 17 x 19 mm.         ลังละ 60 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 60.-