บล็อคตัว T ยาว MACOH (คอสั้น)

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

100390                    8 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 40.-

100400                    9 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 40.-

100410                   10 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 42.-

100420                   11 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 42.-

100430                   12 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 45.-

100440                   13 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 50.-

100450                   14 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 52.-

100460                   17 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 60.-

100470                   19 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 70.-