บล็อคตัว T ยาวพิเศษ พร้อมบล็อคข้ออ่อน META

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ / กล่องละ       ราคา

630014               8 mm.           ลังละ 40 อัน  / กล่องละ 10 อัน                อันละ 200.-

630015              10 mm.           ลังละ 40 อัน  / กล่องละ 10 อัน                อันละ 220.-

630016              12 mm.           ลังละ 40 อัน  / กล่องละ 10 อัน                อันละ 230.-

บล็อคตัว T ยาวพิเศษ พร้อมบล็อคข้ออ่อน META

ความยาว 18 นิ้ว