บล็อคชุด 94 ตัวชุด STRENN ด้าน+กลิ้งลาย

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

610193                   94 ตัวชุด               ลังละ 4 ชุด               ชุดละ 1,000.-