บล็อคชุด 47 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META (ขนาด 1/4″)

รหัสสินค้า   ขนาด        ลังละ         ราคา

100190                   47 ตัวชุด               15 ชุด               ชุดละ 1,200.-

บล็อคชุด 47 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META (ขนาด 1/4″) ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 mm.

ข้อต่อ ขนาด 50 , 100 mm.

ข้อต่อสายอ่อน ขนาด 150 mm.

กุญแจหกเหลี่ยม ขนาด 1.27 , 1.5 , 2 , 2.5 mm.

ข้ออ่อน ไขควงหัวสลับ ด้ามเลื่อนตัวT ข้อต่อดอกลูกบล็อค ด้ามฟรี ดอกลูกบล็อค 21 ชิ้น