บล็อคชุด 46 ตัวชุด STRENN ด้าน+กลิ้งลาย (ขนาด1/4″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

610192                   46 ตัวชุด               ลังละ 20 ชุด               ชุดละ 350.-