บล็อคชุด 46 ตัวชุด JANUS No.HF-9720 (ขนาด1/4″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

100050                   46 ตัวชุด               ลังละ 10 ชุด               ชุดละ 880.-

บล็อคชุด 46 ตัวชุด JANUS No.HF-9720 ขนาด1/4″ ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 mm.

ลูกบล็อคเดือย ขนาด FD4 , FD5 , FD7 , PH1 ,PH2 , PH3 , PZ1 , PZ2 , PZ3 , HW3 , HW4 , HW5 , HW6 , HW7 , HW8 , T10 , T15 , T20 , T25 , T30 , T40

กุญแจหกเหลี่ยม ขนาด 1.5 , 2 , 2.5 mm.

ด้ามฟรี 6″ , ข้อต่อ 2″,4″ ,ด้ามเลื่อนตัวT , ด้ามต่อบล็อค ข้ออ่อนบล็อค ,ข้อต่อสายอ่อน