บล็อคชุด 28 ตัวชุด JANUS No.HF-9613A (ขนาด1/4″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

100049                   28 ตัวชุด               ลังละ 20 ชุด               ชุดละ 620.-

บล็อคชุด 28 ตัวชุด JANUS No.HF-9613A (ขนาด1/4″) ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,  11 , 12 , 13 mm.

ลูกบล็อคเดือยโผล่ ขนาด FD4 ,FD5 , FD7 , PH1 , PH2 , T10 , T15 , T20 , T25 , T30 , HW3 , HW4 , HW5 , HW6

ด้ามฟรี 8 ” , ข้อต่อ 4″