บล็อคชุด 26 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META ( ขนาด 1/2″ )

รหัสสินค้า   ขนาด        ลังละ         ราคา

100042                   26 ตัวชุด               5 ชุด               ชุดละ 2,110.-

บล็อคชุด 26 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META ( ขนาด 1/2″ ) ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 30 , 31 mm.

ด้ามฟรีด้ามไฟเบอร์ 10″

ข้อต่อ 5″ , 10″

ด้ามบล็อค 15″

ลูกบล็อคหัวเทียน 21 mm

ด้ามเลื่อน 10″

ไขควงหัวสลับ , ข้ออ่อน