บล็อคชุด 24 ตัวชุด STRENN ดำ+ด้าน (ขนาด 1/2″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

610191                   24 ตัวชุด               ลังละ 5 ชุด               ชุดละ 1,000.-