บล็อคชุด 20 ตัวชุด JANUS No.HF-9610A (ขนาด1/2″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

100048                   20 ตัวชุด               ลังละ 10 ชุด               ชุดละ 850.-

บล็อคชุด 20 ตัวชุด JANUS No.HF-9610A (ขนาด1/2″) ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 27 , 30 mm.

ด้ามฟรี 10″ , ข้อต่อ 5″