บล็อคชุด 12 ตัวชุด STRENN เงา+ด้าน (ขนาด1/4″)

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ         ราคา

610189                   12 ตัวชุด               ลังละ 40 ชุด               ชุดละ 300.-