บล็อคชุด 12 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META No.126 (ขนาด1/2″)

รหัสสินค้า   ขนาด        ลังละ         ราคา

100231                   12 ตัวชุด               10 ชุด               ชุดละ 850.-

บล็อคชุด 12 ตัวชุด 6 เหลี่ยม META No.126 (ขนาด1/2″) ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 21 , 23 , 24

ด้ามฟรี ขนาด 10″x1/2      1 อัน

ไขควงหัวสลับ 4″ 1 อัน