บล็อคชุดเยอรมัน 95 ตัวชุด META

รหัสสินค้า   ขนาด        ลังละ         ราคา

100219                      95 ตัวชุด               4 ชุด               ชุดละ 2,850.-

บล็อคชุดเยอรมัน 95 ตัวชุด META ประกอบด้วย

รู 1/4″

ลูกบล็อค ขนาด 4, 4.5 , 5 ,5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 mm.

ลูกบล็อคยาว ขนาด 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm.

ข้อต่อ ขนาด 50 , 100 mm.   ข้อต่อสายอ่อน ขนาด 150 mm.

ข้ออ่อน ไขควงหัวสลับ ด้ามเลื่อนตัวT ด้ามฟรี ข้อต่อดอกลูกบล็อค ดอกลูกบล็อก 17 ชิ้น

รู 1/2″

ลูกบล็อค ขนาด 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 , 22 ,23  , 24 , 27 , 30 , 32 mm.

ลูกบล็อคยาว ขนาด 14 , 15 ,17 , 19 mm.

ข้อต่อ ขนาด 125 ,250 mm.

ลูกบล็อคหัวเทียน 16 ,21 mm.

กุญแจหกเหลี่ยม ขนาด 1.5 , 2 , 2.5 mm.

หัวข้อต่อด้ามเลื่อน ข้ออ่อน ลูกบล็อคต่อดอก 6Px5/16″ ดอกขนาดต่างๆ 6Px5/16″ 17 ชิ้น