บล็อคชุดพับได้ 6 ตัวชุด META No.MT-6P

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ         ราคา

590013                   6 ตัวชุด               ลังละ 48 ชุด / กล่องละ 6 ชุด            ชุดละ 180.-

บล็อคชุดพับได้ 6 ตัวชุด META No.MT-6P ประกอบด้วย

ลูกบล็อค ขนาด  7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 mm.