ต๊าปเกลียว META 3 ตัวชุด แบบหุน UNC

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ       ราคา

050218                   1/2×13                  กล่องละ 10 ชุด        ชุดละ 120.-