ต๊าปเกลียว META 3 ตัวชุด แบบหุน UNF

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ       ราคา

050313                    1/4×28               กล่องละ 20 ชุด         ชุดละ 65.-

050314                   5/16×24            กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 85.-

050315                   3/8×24               กล่องละ 10 ชุด          ชุดละ 100.-

050316                   7/16×20            กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 110.-

050317                   1/2×20              กล่องละ 10 ชุด            ชุดละ 120.-

050318                  5/8×18               กล่องละ 5 ชุด               ชุดละ 190.-

050319                  3/4×16              กล่องละ 5 ชุด               ชุดละ 260.-