ต๊าปเกลียว META 3 ตัวชุด แบบหุน BSW

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ          ราคา

050220                   1/8×40               กล่องละ 20 ชุด            ชุดละ 58.-

050230                   5/32×32            กล่องละ 20 ชุด             ชุดละ 58.-

050240                  3/16×24            กล่องละ 20 ชุด              ชุดละ 60.-

050250                  1/4×20              กล่องละ 20 ชุด              ชุดละ 65.-

050260                  5/16×18            กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 85.-

050270                  3/8×16              กล่องละ 10 ชุด                ชุดละ 100.-

050280                  7/16×14           กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 110.-

050290                 1/2×12               กล่องละ 10 ชุด               ชุดละ 120.-

050300                 5/8×11              กล่องละ 5 ชุด                  ชุดละ 190.-

050310                  3/4×10             กล่องละ 5 ชุด                  ชุดละ 260.-

050311                  7/8×9                กล่องละ 5 ชุด                   ชุดละ 450.-

050312                 1″x8                    กล่องละ 5 ชุด                   ชุดละ 500.-

600009                9/16×12            กล่องละ 5 ชุด                   ชุดละ 180.-