ต๊าปเกลียว META 3 ตัวชุด แบบมิล

รหัสสินค้า   ขนาด        บรรจุกล่องละ       ราคา

050100                    3×0.5 mm.        กล่องละ 20 ชุด                    ชุดละ 60.-

050101                     3×0.6 mm.       กล่องละ 20 ชุด                     ชุดละ 60.-

050110                     4×0.7 mm.       กล่องละ 20 ชุด                     ชุดละ 62.-

050111                     4×0.75 mm.     กล่องละ 20 ชุด                      ชุดละ 62.-

050120                    5×0.8 mm.        กล่องละ 20 ชุด                     ชุดละ 65.-

050121                     5×0.9 mm.       กล่องละ 20 ชุด                      ชุดละ 65.-

050129                    6×0.75 mm.     กล่องละ 20 ชุด                      ชุดละ 70.-

050130                   6×1.0 mm.        กล่องละ 20 ชุด                       ชุดละ 70.-

050139                   8×1.0 mm.        กล่องละ 10 ชุด                        ชุดละ 80.-

050140                  8×1.25 mm.      กล่องละ 10 ชุด                        ชุดละ 80.-

050149                  10×1.0 mm.     กล่องละ 10 ชุด                        ชุดละ 100.-

050150                  10×1.25 mm.  กล่องละ 10 ชุด                         ชุดละ 100.-

050160                  10×1.5 mm.     กล่องละ 10 ชุด                         ชุดละ 100.-

050170                 12×1.25 mm.   กล่องละ 10 ชุด                         ชุดละ 140.-

050180                 12×1.5 mm.      กล่องละ 10 ชุด                         ชุดละ 140.-

050190                 12×1.75 mm.   กล่องละ 10 ชุด                         ชุดละ 140.-

050198                 14×1.25 mm.   กล่องละ 5 ชุด                            ชุดละ 210.-

050199                 14×1.5 mm.     กล่องละ 5 ชุด                            ชุดละ 210.-

050200                14×2.0 mm.    กล่องละ 5 ชุด                           ชุดละ 210.-

050209                16×1.5 mm.      กล่องละ 5 ชุด                           ชุดละ 230.-

050210                16×2.0 mm.      กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 230.-

050211                 18×1.5 mm.      กล่องละ 5 ชุด                           ชุดละ 340.-

050212                 18×2.5 mm.     กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 340.-

050213                 20×1.5 mm.     กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 370.-

050214                20×2.5 mm.     กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 370.-

050215                22×1.5 mm.      กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 500.-

050216               22×2.5 mm.       กล่องละ 5 ชุด                         ชุดละ 500.-

050217               24×3.0 mm.      กล่องละ 5 ชุด                          ชุดละ 680.-