ต๊าปเกลียว META 2 ตัวชุด แบบหุน BSPF

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ       ราคา

050370                   1/8×28               กล่องละ 10 ชุด         ชุดละ 135.-

050380                  1/4×19               กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 185.-