ต๊าปเกลียว META 2 ตัวชุด แบบหุน NPT

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ       ราคา

050390                   1/8×27               กล่องละ 10 ชุด          ชุดละ 135.-

050400                  1/4×18              กล่องละ 10 ชุด           ชุดละ 185.-