ตัวต่อหัวสว่านไฟฟ้า โรตารี่ MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/กล่องละ     ราคา

080470                   1/2″            กล่องละ 100 อัน/กล่องละ 10 อัน           อันละ 100.-