ตะไบเหล็ก คุณภาพสูง แบบแบน META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

081310                     4″                   ลังละ 50 โหล/กล่อง 1 โหล               โหลละ 280.-

081320                     6″                   ลังละ 40 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 350.-

081330                     8″                   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 400.-

081340                     10″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 600.-

081350                     12″                 ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล           โหลละ 840.-