ตะไบเหล็ก คุณภาพสูง แบบบุ้งถูไม้ META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

081460                     6″                   ลังละ 40 โหล/กล่องละ 1 โหล           โหลละ 320.-

081470                     8″                   ลังละ 20 โหล/กล่องละ 1 โหล            โหลละ 400.-

081480                     10″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล             โหลละ 550.-

081490                     12″                 ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล           โหลละ 700.-